مانیتورینگ دیتا سنتر

مانیتورینگ دیتا سنتر (ِData Center Monitoring) از راهکارهای ارائه شده توسط مرکز داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است. مانیتورینگ دیتاسنتر عبارت است از نظارت، مدیریت و انجام اقداماتی در دیتا سنتر، تا اطمینان حاصل شود که وضعیت دیتا سنتر مطابق با شرایط... (ادامه)