رمزنگاری اطلاعات

رمزنگاری اطلاعات (Data Encryption) یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده توسط مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است. به بیان ساده، رمزنگاری اطلاعات به معنای برقراری ارتباط امن برای انتقال اطلاعات است. این کاربرد بین برنامه کلاینت و سرور ... (ادامه)