رمزنگاری اطلاعات

رمزنگاری اطلاعات

رمزنگاری اطلاعات (Data Encryption) یکی دیگر از راهکارهای ارائه شده توسط مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است.

به بیان ساده، رمزنگاری اطلاعات به معنای برقراری ارتباط امن برای انتقال اطلاعات است. این کاربرد بین برنامه کلاینت و سرور مورد استفاده قرار می‌گیرد و مانع دسترسی افراد غیرمجاز به اطلاعات می شود. در واقع رمزنگاری با استفاده از کلید رمز و استفاده از یک الگوریتم رمز، یک متن ساده در ورودی (Plaintext) را به یک متن رمزنگاری شده در خروجی (Ciphertext) تبدیل می کند. و تنها فردی که از کلید رمز و همینطور الگوریتم رمز آگاه است می تواند به اطلاعات دسترسی داشته باشد.

رمزنگاری بر مبنای اصول ریاضی از جمله نظریه اعداد، نظریه اطلاعات و همچنین آمار بنا شده است. این تکنولوژی تاریخچه بسیار قدیمی و کهن دارد و در موارد مهمی مانند جنگ جهانی دوم استفاده شده است.

به وسیله رمزنگاری اطلاعات میتوان از اطلاعات بر روی تمام سیستم ها و ذخیره سازهای قابل حمل محافظت کرد. انواع رمزنگاری عبارت است از:

  • Endpoint Encryption
  • Gateway Email Encryption
  • Desktop Email Encryption
  • File Share Encryption