مجازی سازی نرم افزار

مجازی سازی نرم افزار یکی از راهکارهای مرکز داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است. مجازی سازی نرم افزارها (Application Virtualization) تکنولوژی است که به کمک آن ادمین سیستم، دیگر نیازی به نصب نرم افزارها به صورت Local بر روی سیستم کاربران نخواهد داش... (ادامه)