مجازی سازی ذخیره ساز

استفاده از تکنولوژی مجازی سازی تاثیر شگرفی بر روی سیستم های فناوری اطلاعات گذاشته است به طوری که این تکنولوژی کمک شایانی به سازمان ها در جهت رسیدن به اهداف سازمانی شان می کند. در همین راستا مجازی سازی ذخیره ساز (Storage Virtualization) یکی از راهکارهای م... (ادامه)