تکنولوژی ذخیره سازی

تکنولوژی ذخیره سازی (Storage Area Network) از پر کاربردترین راهکارهای ارائه شده توسط مرکز داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است. این تکنولوژی (SAN)، یکی از پرکاربردترین تکنولوژی های ذخیره سازی برای سیستم های حساس سازمانی و سرویس هایی است که نیاز... (ادامه)