امنیت درگاه

امروزه تامین امنیت درگاه (Gateway Security) از دغدغه های مهم هر سازمانی است که این راهکار، توسط مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعت هامون ارائه می شود. درگاه های امنیت وب با استفاده از URL Filtering، دفاع پیشرفته در برابر مخاطرات سا... (ادامه)