تداوم کسب و کار

تداوم کسب و کار (Business Continuity) به معنای توانایی سازمان برای تداوم کسب و کار خود در حین یا پس از به وقوع پیوستن حوادث است. در واقع تداوم کسب و کار به مجموعه ای از فرآیند ها و دستورالعمل ها اطلاق می شود که توسط یک سازمان پیاده سازی می شود تا سازما... (ادامه)