پیشگیری از نشت اطلاعات

پیشگیری از نشت اطلاعات از مهم ترین و پرکاربردترین راهکارهای ارائه شده توسط مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است. حفاظت از اطلاعات و اجرای سیاست های مربوط به آن در محیط های سازمانی هرگز آسان نبوده است. اما امروزه با چالش های ج... (ادامه)