حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی

حفاظت از پایگاه اطلاعاتی

امروزه، سیستم‌های مدیریت پایگاه داده به عنوان یک بخش جدایی‌ ناپذیر و ضروری در اغلب سازمان‌ها و شرکت‌ های مختلف مورد استفاده قرار می‌گیرند. به همین دلیل، حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی و حفظ امنیت پایگاه داده یکی از مهم‌ترین موضوعاتی به حساب می‌آید که لازم است کسب‌وکارها به آن توجه ویژه داشته باشند.

از مهم ترین راهکارهای مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون نیز، حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی (Database Security) است. در واقع، امکانات امنیت پایگاه های اطلاعاتی که توسط تولید کنندگان سیستم های مدیریت پایگاه داده رابطه ای در اختیار استفاده کنندگان قرار می گیرد تنها بخش کوچکی از تصویر کلی امنیت پایگاه های اطلاعاتی می باشد و برای حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی کافی نیست.

در حالی که برخی از قابلیت های امنیتی حساس در پلتفرم های RDBMS موجود پیاده سازی شده اند، بسیاری از سرویس های حساس در خصوص امنیت پایگاه های اطلاعاتی بزرگ در این پلتفرم ها وجود ندارند. از این رو درخواست جهت ابزارهای امنیت پایگاه های اطلاعاتی که توسط سایر تولید کنندگان ارائه می گردد، وجود دارد.

سطح امنیتی که توسط این محصولات امنیت پایگاه های اطلاعاتی ارائه می گردد، بخصوص در موارد ارزیابی آسیب پذیری پایگاه داده، رمزنگاری، انطباق پایگاه داده، مدیریت داده های آزمایشی، نشانه گذاری و پوشش داده بسیار فراتر از سطحی است که توسط تولید کنندگان پلتفرم های RDBMS به مشتریان ارائه می گردد. 

بنابراین، دلایل زیادی برای سازمان ها وجود دارد تا به استفاده از این محصولات روی آورند. از آنجا که نرم افزارها و فرآیندهای سازمانی گوناگونی متکی به پایگاه های اطلاعاتی هستند، نیازمندی های آنها برای افزایش سطح امنیت پایگاه داده توسط این محصولات نیز مختلف می باشد.

خدمات حفاظت از پایگاه های اطلاعاتی:

  • Database Activity Monitoring
  • Database Vulnerability Assessment
  • Encryption
  • Database Compliance
  • Test Data Management
  • Tokenization
  • Data Masking