حفاظت پیشرفته در برابر تهدیدات سایبری

حفاظت پیشرفته در برابر تهدیدات سایبری

امروزه اکثر سازمان های بزرگ محیط های IT گسترده ای دارند که پیچیدگی آن به شکل فزاینده ای رو به افزایش است. در بسیاری از این سازمان ها راهکارهایی جهت انجام وظایف خاص پیاده سازی شده اند. بنابراین این سازمان ها نیاز به راهکاری جهت حفاظت پیشرفته سیستم ها دارند که بیشترین بازدهی و بالاترین سطح محافظت در تمام لایه ها را با یکپارچگی با دیگر راهکارهای امنیت IT در جهت به اشتراک گذاری اطلاعات و هماهنگی در پاسخگویی به رخدادهای شبکه فراهم نماید.

مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون در این راستا راهکار حفاظت پیشرفته در برابر تهدیدات سایبری (Advanced Threat Protection) را ارائه داده است.

در پلتفرم دفاع سایبری یکپارچه (Integrated Cyber Defense Platform) محصولات امنیتی (چه به صورت استقرار در شبکه محلی و یا در فضای ابری) با یک دیگر در ارتباط هستند تا کاربران، اطلاعات، پیغام ها و فضای وب را با هماهنگی کامل محافظت نمایند.