امنیت نرم افزارهای تحت وب

امنیت نرم افزارهای تحت وب (Web Application Firewall) از جمله راهکارهای ارائه شده توسط مرکز امنیت شبکه و داده شرکت پیشگامان فناوری اطلاعات هامون است. تامین امنیت برنامه های تحت وب یکی از عناصر و اولویت های اصلی سازمان هایی است که خدمات آن ها بر پایه وب ارائه ... (ادامه)