هشدار امنیتی

کاربر گرامی، به دلیل آنکه یک ویروس و یا بد افزار سعی در تغییر صفحه پیش فرض (Home Page) مرورگر شما داشته است، آنتی ویروس Symantec Endpint Protection نصب شده بر روی رایانه شما از این اقدام جلوگیری کرده و برای اطلاع شما از موضوع این صفحه به عنوان صفحه پیش فرض (Home Page) مرورگر شما تنظیم شده است. جهت بررسی بیشتر، این موضوع را به کارشناسان امنیت شبکه رایانه ای مجموعه خود اطلاع دهید.